Τί είναι το physical computing και τι μαθαίνουν τα παιδιά?

Μια από τις καλύτερες περιγραφές για το τι είναι το physical computing είναι η παρακάτω:

«Το Physical computing καλύπτει το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδραστικών αντικειμένων και εγκαταστάσεων και επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν συγκεκριμένα, απτά προϊόντα του πραγματικού κόσμου, τα οποία προκύπτουν από τη φαντασία των μαθητών»

Σχεδιασμός και υλοποίηση

Το Physical computing είναι η διαδικασία κατανόησης, σχεδιασμού και υλοποίησης έργων, μεγάλων και μικρών. Αυτά τα έργα προσφέρουν την ευκαιρία στα παιδιά να εξασκηθούν και να ακονίσουν τις δεξιότητές στο σχεδιασμό και την ικανότητά τους να μετατρέψουν τα σχέδιά τους σε πραγματικότητα. Το physical computing περιγράφει ολόκληρη τη διαδικασία, όχι μόνο τις πτυχές της ηλεκτρονικής και του προγραμματισμού.

Δημιουργίες και αντικείμενα που αλληλεπιδρούν

Κατά το σχεδιασμό ενός λογισμικού ή τη δημιουργία ενός ψηφιακού τεχνουργήματος, οι χρήστες περιορίζονται στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με το προϊόν σας, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο ή οθόνη αφής. Το physical computing διαφέρει στο ότι οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδράσουν από τη δημιουργία στον πραγματικό κόσμο, για παράδειγμα: οι λυχνίες LED μπορούν να ανάψουν, οι ρομποτικοί βραχίονες μπορούν να κινηθούν και ούτω καθεξής.

Το physical computing προσφέρει ευκαιρίες για τα παιδιά να δημιουργήσουν ψηφιακές λύσεις που επηρεάζουν άμεσα τον πραγματικό κόσμο. Οι συσκευές οδηγούνται από πραγματικές ανάγκες και επιλύουν πραγματικά προβλήματα.

Η φαντασία του μαθητή

Η ουσία είναι ότι, τα έργα που δημιουργούν θα προέρχονται από τη φαντασία τους και θα χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως καλλιτεχνικό μέσο αυτό-έκφρασης. Μια καλύτερη τοποθέτηση για αυτό είναι η ακόλουθη:
«Όταν τα παιδιά ασχολούνται με τον υπολογιστή, εργάζονται καθαρά με την σκέψη τους και την μετατρέπουν σε πραγματικότητα».

Τεχνητή Νοημοσύνη και νέοι

Πλέον, η Τεχνητή Νοημοσύνη υπάρχει παντού. Είναι στην καθημερινότητά μας, και ιδιαίτερα στην καθημερινότητα των νέων .Συμμετέχοντας στο σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τίτλο «AIHowcanyouthtakepart», «Τεχνητή Νοημοσύνη: Πως μπορούν οι νέοι να αναλάβουν ρόλο», είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε και παράλληλα να έχουμε ενεργό ρόλο με συζητήσεις, απόψεις, ιδέες και προτάσεις για το πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην διαμόρφωση της διακήρυξης που αφορά το νομικό και  εκπαιδευτικό πλαίσιο γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, στην διακυβέρνησή τουAI, στην εξέλιξή του και πως μπορούν οι νέοι να έχουν κεντρικό ρόλο, σε ένα θέμα που τους αφορά άμεσα, από την στιγμή που είναι ψηφιακοί γηγενείς. Πολίτες δηλαδή, που γεννήθηκαν και ζουν μέσα στην τεχνολογία, και που επηρεάζονται άμεσα από αυτήν.

Η ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που καθοδηγείται από τον ιδιωτικό τομέα, αφήνει πολλούς ενδιαφερόμενους, ιδίως τους νέους και τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν με αυτές τις εξελίξεις στον ιδιωτικό τομέα και να προσπαθούν να έρθουν σε μια κοινή γραμμή με αυτές. Εδώ και 2 χρόνια, γίνονται ενέργειες από το συμβούλιο της Ευρώπης, από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αλλά και οργανώσεις νεολαίας πανευρωπαϊκά, μεταξύ άλλων, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες συνέργειες προς την κατεύθυνσή αυτή. Παράλληλα γίνεται μια προσπάθεια για την ενεργή συμμετοχή των νέων, και στην σωστή ενημέρωσή τους και η ενεργοποίηση των νέων, η σωστή ενημέρωση και η σωστή εκπαίδευση πάνω σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την Τεχνητή Νοημοσύνη, τον ψηφιακό γραμματισμό και τον γραμματισμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη, φαίνεται να είναι ένας παράγοντας κλειδί για το μέλλον.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι αυτό που ίσως όλοι να έχουμε στο μυαλό μας, ένα ρομπότ δηλαδή που μιλάει σαν άνθρωπος, ή που έχει ως κύριο μέλημα του να καταστρέψει την ανθρωπότητα, όπως μπορεί να μας έχουν αφήσει να πιστεύουμε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Επίσης, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, αλλά πάντα υπάρχει κάποιο πρόσωπο πίσω από αυτήν. Αυτό που ορίζουμε ως Τεχνητή Νοημοσύνη είναι «ένα σύνολο επιστημών, θεωριών και τεχνικών των οποίων σκοπός είναι να αναπαραχθούν από μια μηχανή οι γνωστικές ικανότητες ενός ανθρώπου», σε όποιο βαθμό είναι δυνατό αυτό να γίνει. Οι τρέχουσες εξελίξεις στοχεύουν, για παράδειγμα, να είναι σε θέση να αναθέσουν σε μια μηχανή, πολύπλοκες εργασίες που είχαν προηγουμένως ανατεθεί σε έναν άνθρωπο, όπως για παράδειγμα ο διαχωρισμός φωτογραφιών, σε αυτές που απεικονίζουν μια γυναίκα και σε αυτές που απεικονίζουν έναν άνδρα, ή στην εύρεση του κατάλληλου υποψηφίου για μια θέση εργασίας.

Αυτό που ξέρουμε για την τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι ότι μπορεί να είναι μια δύναμη για καλό και για κακό. Αυτό που κυρίως μπορούμε να δούμε και να καταλάβουμε, είναι η επιρροή που μπορεί να έχει. Αλλά συνήθως δεν έχουμε τα αποδεικτικά στοιχεία για να δημιουργήσουμε μια καθαρή αναφορά, για το ποια είναι η πραγματική επιρροή της, από την στιγμή που οι ιδιωτικοί οργανισμοί κρατούν τα δεδομένα κρυφά. Γι’ αυτό μια από τις βασικές μας απαιτήσεις πρέπει να είναι η διαφάνεια που θέλουμε να υπάρχει στην εφαρμογή της και στον τρόπο λειτουργίας της από τους δημόσιους και κυρίως τους ιδιωτικούς φορείς. Και αυτό γιατί, από την στιγμή που η Τεχνητή Νοημοσύνη εφαρμόζεται σε δημόσια και δημοκρατικά περιβάλλοντα, η ανάγκη να γνωρίζουμε τι συμβαίνει είναι προτεραιότητά μας.  Επίσης η εφαρμογή δεν πρέπει να είναι μεροληπτική στα άτομα στα οποία εφαρμόζεται, αλλά δίκαιη με τρόπο ώστε να σέβεται την πολυπολιτισμικότητα. Και τέλος, πρέπει να προστατεύεται η ιδιωτικότητά μας, από την στιγμή που επεξεργάζεται τα προσωπικά μας δεδομένα.

Υπάρχουν 5 βασικοί πυλώνες για το πώς μπορεί να γίνει αποτελεσματική η συμμετοχή των νέων. Πρώτα από όλα, είναι το δικαίωμά τους να συμμετέχουν σε αυτήν, ως το μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών στον ψηφιακό κόσμο. Επίσης είναι σημαντικό να βρεθούν τα κατάλληλα μέσα έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν, αλλά να καταλάβουν και οι ίδιοι τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η συμμετοχή τους.   Τέλος είναι σημαντικό να τους δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες αλλά και η υποστήριξη που χρειάζεται, για να για γίνει η συμμετοχή τους πραγματικότητα.

Για τον λόγο αυτό, μια δημιουργία συνεργιών, που προέρχεται από την ανάγκη για περισσότερη διατομεακή και πολυμερή συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων στο AI, των εκπαιδευτικών και των νέων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η συνεργασία μεταξύ της νεολαίας και των ενδιαφερομένων στην διακυβέρνηση του AI να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, που εναρμονίζει την AI και τις πολιτικές της νεολαίας, δημιουργώντας διασυνδέσεις μεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης και των προτεραιοτήτων της νεολαίας, σε όλες τις διαδικασίες, μπορεί και πρέπει να είναι η απάντηση.

Μια κοινή παραδοχή, είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης πάνω σε όλα τα παραπάνω θέματα. Ένα κοινό έδαφος, στο οποίο οδηγούμαστε είναι, η κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την επιστήμη των υπολογιστών, και πιο συγκεκριμένα στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις ψηφιακές γνώσεις. Εκπαίδευση που δεν πρέπει να στοχεύει μόνο προς τους νέους, αλλά προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Σε αυτούς που διδάσκουν σε όλες τις βαθμίδες σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό σε διεθνές αλλά και τοπικό επίπεδο. Και η εκπαίδευση δεν είναι μόνο η μεταφορά γνώσης προς τον μαθητή, αλλά και η μεταφορά γνώσης προς εκπαιδευτικό από τον μαθητή, βασισμένη στις εμπειρίες του, τις υπάρχουσες γνώσεις του, τις κριτικές νοητικές ικανότητες και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, και που μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στον ψηφιακό κόσμο, όπου οι νέοι είναι  οι, κατά πλειοψηφία, κύριοι πολίτες του, και αυτοί που τον γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα.

Το ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη, έχει την δύναμη να καταλάβει θέσεις εργασίας δεν πρέπει να μας προκαλεί φόβο, αλλά κίνητρο έτσι ώστε να την γνωρίσουμε και να την καταλάβουμε καλύτερα, και ως επέκταση να μπορέσει να αποτελέσει το μέσο για ένα καλύτερο αποτέλεσμα, και όχι το μέσο για την αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα. Είναι ένα πεδίο το οποίο πλέον έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ηθικές αξίες που μας διακατέχουν, και που αφορούν όλους μας, αλλά κυρίως τους νέους.  Και γι’ αυτό οδηγούμαστε στην ανάγκη πλέον, να δημιουργηθούν οι βάσεις για να διαμορφωθούν πολιτικά, νομικά και εκπαιδευτικά πλαίσια έτσι ώστε να τα προστατεύσουμε».

Τι είναι το Minecraft Education

Τι είναι το Εκπαιδευτικό Minecraft?

Το Minecraft: Education Edition, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεθόδου STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) είναι η εκπαιδευτική έκδοση του Minecraft, του δημοφιλούς παιχνιδιού σε όλο τον κόσμο. Χάρη σε αυτό, τα παιδιά μελετούν πρόθυμα Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσική, Προγραμματισμό και πολλά ακόμα μαθήματα. Μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν, αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και απομνημονεύουν καλύτερα νέες πληροφορίες.
Από τότε που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το εκπαιδευτικό Minecraft, χρησιμοποιείται από όλο τον κόσμο προκείμενου να διδαχτούν στους μαθητές αποτελεσματικά τα πάντα, από θετικές επιστήμες μέχρι τέχνη και ποίηση. Η ευελιξία αυτή, σχετικά με τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει, είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που έχει ενθουσιάσει έναν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών.

Πως λειτουργεί το Minecraft?

Το Minecraft είναι ένα βιντεοπαιχνίδι ανοιχτού περιβάλλοντος το οποίο προωθεί την δημιουργικότητα, την συνεργασία, και την επίλυση προβλημάτων σε ένα τεράστιο περιβάλλον όπου τα όρια είναι μόνο αυτά της φαντασίας, με αναρίθμητες δυνατότητες εξερεύνησης του κόσμου μέσω της κατασκευής αντικειμένων και της επίτευξης εργασιών. Χρησιμοποιώντας δομικά στοιχεία (κύβους), τα παιδιά κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα όργανα του σώματος, χημικές αντιδράσεις και σημαντικούς μηχανισμούς καθώς επίσης και διάφορες έννοιες από όλα τα πεδία των επιστημών. Μαθαίνουν επίσης να διατυπώνουν αλγόριθμους και να τους προγραμματίζουν σε ένα οπτικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει το παιχνίδι και να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αντιλαμβάνονται το υλικό.
Μέσα από μαθήματα – project, οι μαθητές χτίζουν ικανότητες απαραίτητες για τον 21ο αιώνα, όπως η συνεργασία, η δημιουργική επίλυση προβλημάτων και η σωστή αγωγή του ψηφιακού πολίτη.

Σύμφωνα με μελέτη που έγινε, το 98% των εκπαιδευτικών ανέφερε ότι η επίλυση προβλημάτων είναι η κορυφαία δεξιότητα που μαθαίνουν οι μαθητές από το Minecraft: Education Edition. Επιπλέον, οι μαθητές σημείωσαν σημαντικές βελτιώσεις ως προς τη δημιουργικότητα, την αποτελεσματικότητα, τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, τη συνεργασία και την υπολογιστική σκέψη.