Ποιες είναι οι Δεξιότητες του 21ου Αιώνα;

Οι καινοτομίες του 20ου  αιώνα έχουν επαναπροσδιορίσει πλήρως τον κόσμο μας. Ο νέος αιώνας είναι έτοιμος να φτάσει σε αφάνταστα ύψη τεχνολογικών και κοινωνικών επιτευγμάτων. Ως μέλη του 21ου αιώνα, έχουμε την υποχρέωση να υπερέχουμε σε ένα ευρύ φάσμα σπουδών, βιομηχανιών και επαγγελμάτων, αλλά ακόμη περισσότερο, να συνδυάσουμε με επιτυχία επαναστατικές έννοιες με πρακτικές λύσεις ανάμεσα σε μια ποικιλομορφία πολιτιστικών και κοινωνικοπολιτικών τοπίων.

Όσο σύνθετος κι αν φαίνεται ο κόσμος μας, οι δεξιότητες του 21ου αιώνα μας βοηθούν να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία και τα επιστημονικά επιτεύγματα προς όφελός μας δημιουργώντας μεγαλύτερες ευκαιρίες για δεξιότητες και γνώσεις, ώστε να εκφραστούν ανάμεσα στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ο ίδιος τρόπος δημιουργικής σκέψης που συναντάμε στις σημερινές επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις έχει αρχίσει να λειτουργεί ως πρότυπο για τις δεξιότητες συνεργασίας, κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, πάνω στις οποίες βασίζονται οι σύγχρονες οικονομίες για να πρωτοπορούν σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη.

Ποιες είναι οι Δεξιότητες του 21ου Αιώνα;

Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα καθορίζονται από ένα σύνολο 12 ικανοτήτων πάνω στις οποίες βασίζονται οι φοιτητές και επαγγελματίες του σήμερα για να υπερέχουν στις σπουδές και τη σταδιοδρομία τους.

Οι δώδεκα δεξιότητες του 21ου αιώνα είναι: η Κριτική σκέψη, η Δημιουργικότητα, η Συνεργασία, η Επικοινωνία, ο Ψηφιακός Αλφαβητισμός, ο Γραμματισμός στα Μέσα, ο Τεχνολογικός Αλφαβητισμός, η Ευελιξία, η Ηγεσία, η Πρωτοβουλία, η Παραγωγικότητα και οι Κοινωνικές και Συναισθηματικές δεξιότητες.

Με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, οι φοιτητές και οι επαγγελματίες μπορούν να προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν τον ταχύτατο βηματισμό των σύγχρονων αγορών, των τεχνολογιών και των καινοτόμων αλλαγών. Παρόλο που κάθε δεξιότητα είναι μοναδική από μόνη της, οι δεξιότητες του 21ου αιώνα όλες μαζί έχουν μια κοινή ποιότητα που εξασφαλίζει ατομική  – και συγχρόνως αμοιβαία – σχέση στην Ψηφιακή Εποχή.

Οι 3 Κατηγορίες Δεξιοτήτων του 21ου Αιώνα

Οι δώδεκα δεξιότητες του 21ου αιώνα εμπίπτουν σε 3 κατηγορίες, οι οποίες είναι: οι Δεξιότητες Μάθησης, οι Δεξιότητες Αλφαβητισμού και οι Δεξιότητες Ζωής. Κάθε ομάδα δεξιοτήτων παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην ικανότητά μας να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις μας, τα δημιουργικά μας ταλέντα και τις μοναδικές μας δεξιότητες στον 21ο αιώνα.

Δεξιότητες Μάθησης

Η Κριτική Σκέψη, η Δημιουργικότητα, η Συνεργασία και η Επικοινωνία ή τα 4C (Critical Thinking, Creativity, Collaboration and Communication) είναι οι δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα, που και μας επιτρέπουν να προσαρμοζόμαστε στα υπάρχοντα χαρακτηριστικά του κόσμου μας και να αποτυπώνουμε τις δικές μας ιδέες καινοτομίας στο περιβάλλον και στους ανθρώπους γύρω μας.

Η Κριτική Σκέψη μας δίνει την ευκαιρία να αναλύουμε και να δίνουμε λύσεις σε προβλήματα και έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και βιώνουμε τον κόσμο. Με τη Δημιουργικότητα, οι προοπτικές μπορούν να αλλάξουν, η φαντασία γίνεται πραγματικότητα και έτσι γεννιέται η καινοτομία. Η Συνεργασία επιτρέπει στους εμπλεκόμενους να επωφεληθούν από το συνδυασμό και το μοίρασμα των γνώσεων και των δεξιοτήτων όλων, ενώ η Επικοινωνία  αποτελεί τη βάση για μια επιτυχημένη συνεργασία και έκφραση των ικανοτήτων μας στη δημιουργικότητα και την κριτική μας σκέψη.

Δεξιότητες Αλφαβητισμού

Ο Ψηφιακός Αλφαβητισμός, ο Αλφαβητισμός στα Μέσα Ενημέρωσης και ο Τεχνολογικός Αλφαβητισμός, ή οι λεγόμενες δεξιότητες IMT (Information Literacy, Media Literacy and Technology Literacy), αποτελούν τις Δεξιότητες Αλφαβητισμού του 21ου αιώνα, στις οποίες βασιζόμαστε για να έχουμε πρόσβαση στη γνώση, να επικοινωνούμε τα ενδιαφέροντά μας στο διαδίκτυο και να αλληλεπιδρούμε με τους άλλους σε έναν ψηφιακό κόσμο.

Ο Ψηφιακός Αλφαβητισμός μας επιτρέπει να κατανοούμε και να αναλύουμε τα ψηφιακά δεδομένα γύρω μας, όπως για παράδειγμα να διακρίνουμε την πραγματικότητα από τη φαντασία σε ένα άρθρο στο διαδύκτιο, να κάνουμε τη δική μας έρευνα για το θέμα που μας ενδιαφέρει και να φτάνουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα. Ο Αλφαβητισμός στα Μέσα Ενημέρωσης σχετίζεται με την ικανότητά μας να απομονώνουμε τις πολύτιμες πηγές από το ψηφιακό περιβάλλον που είναι κορεσμένο και όπου βρίθει η παραπληροφόρηση. Με τον Τεχνολογικό Αλφαβητισμό, αναπτύσσουμε επίγνωση και κατανόηση της τεχνολογίας γύρω μας και τι αυτή κάνει, για ποιόν λόγο κάνει ό, τι κάνει και πώς οι ζωές μας μπορούν να ωφεληθούν από τη χρήση της και τις καινοτομίες που μπορεί να φέρει στο μέλλον.

Δεξιότητες Ζωής

Η Ευελιξία, η Ηγεσία, η Πρωτοβουλία, η Παραγωγικότητα και οι Κοινωνικές Δεξιότητες, ή οι δεξιότητες FLIP (Flexibility, Leadership, Initiative, Productivity), αποτελούν βασικές δεξιότητες τόσο σε προσωπικό όσο και στο επαγγελματικό επίπεδο για τους διαφορετικούς ρόλους που καλούμαστε να έχουμε στον 21ο αιώνα.

Η Ευελιξία καθορίζει την ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε στην αλλαγή και την ετοιμότητά μας να διορθώσουμε τον ίδιο τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αυτή η δεξιότητα είναι ανεκτίμητη για τον 21ο αιώνα όπου τα πράγματα μεταβάλλονται ταχύτατα γύρω μας – είτε είμαστε έτοιμοι γι αυτό είτε όχι. Με την Ηγεσία, ένα άτομο μπορεί να πρωτοστατήσει και να πάρει ηγετικό ρόλο στον καθορισμό στόχων, τις μετρήσεις προόδου και την καθοδήγηση των ανθρώπων για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η Πρωτοβουλία καθορίζει την ικανότητά μας να λειτουργούμε αυτόνομα και να ξεπερνάμε τα καθιερωμένα πρότυπα της εργασίας μας – συνήθως με σημαντικές ανταμοιβές. Η Παραγωγικότητα συμβολίζει την αποδοτικότητά μας  και την αποτελεσματικότητά μας στη διαχείρηση του χρόνου μας με βάση τις δεξιότητές μας στην προτεραιοποίηση, στη διαχείρηση χρόνου και στην εφαρμογή σωστής στρατηγικής.  Στην εποχή της τεχνολογίας, οι Κοινωνικές & Συναισθηματικές Δεξιότητες είναι πιο σημαντικές από ποτέ καθώς η δικτύωση, η συνεργασία και η πρόοδος αποτελούν αμοιβαία προσπάθεια προς την κατεύθυνση των κοινών στόχων και της παγκόσμιας καινοτομίας.


Σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε τις δεξιότητες του 21ου αιώνα που λειτουργούν για την ευημερία και βοηθούν τα άτομα να εξελιχθούν σε ενεργητικά και παραγωγικά μέλη των κοινοτήτων τους.


 Πηγή: https://www.mindscape-sns.com/

8 λόγοι για τους οποίους κάθε παιδί πρέπει να μάθει να προγραμματίζειkj

Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας για μια ακαδημαϊκή επιτυχία, κάθε παιδί πρέπει να μάθει να προγραμματίζει. Ο προγραμματισμός για τα παιδιά, όχι μόνο τα βοηθά στη βελτίωση των μαθηματικών και των δεξιοτήτων γραφής τους, αλλά τους δίνει και πολύτιμες δεξιότητες στη ζωή και τελικά στη δυναμική που μπορεί να έχουν στην εργασία. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ο προγραμματισμός είναι σημαντικός να μάθουν, και γιατί ο προγραμματισμός πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία από μικρή ηλικία. Όσο τα νέα παιδιά μαθαίνουν να προγραμματίζουν, τόσο καλύτερες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας τους.

Τι είναι ο προγραμματισμός

Με απλά λόγια, ο προγραμματισμός είναι η μέθοδος επικοινωνίας με έναν υπολογιστή. Είναι η χρήση μας γλώσσας την οποία κατανοεί ο υπολογιστής για να δώσει σε αυτόν οδηγίες για την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών. Ο προγραμματισμός μας επιτρέπει να δημιουργούμε πράγματα όπως το λογισμικό υπολογιστών, οι ιστοσελίδες, οι εφαρμογές και τα βιντεοπαιχνίδια.

1.  Ο προγραμματισμός βοηθά τα παιδιά να μάθουν να επιλύουν προβλήματα

Η κατανόηση των υπολογιστών και η εκμάθηση των βασικών στοιχείων του προγραμματισμού βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν μια γνώση για το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Τους διδάσκει επίσης πώς οι μηχανικοί λογισμικού χρησιμοποιούν τα μαθηματικά για να λύσουν προβλήματα με λογικό και δημιουργικό τρόπο. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος γιατί ο προγραμματισμός πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία, έτσι ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν αυτές τις δεξιότητες ενώ είναι μικρά.

Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων είναι ένα χαρακτηριστικό που είναι χρήσιμο στη ζωή γενικά. Όλοι θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν άριστοι επιλυτές προβλημάτων, ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Η εκμάθηση του κώδικα δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να μάθουν αυτό το είδος δεξιοτήτων ενώ είναι μικρά και μπορεί να τους βοηθήσει στην πορεία της ζωής. Αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους λόγους που είναι σημαντικό να μάθουν προγραμματισμό.

2.  Ο προγραμματισμός υπολογιστών δίνει στα παιδιά μια πρόκληση και τους βοηθά να αναπτύξουν ικανότητες επιτυχίας

Όταν τα παιδιά μαθαίνουν να προγραμματίζουν, αναπτύσσουν την ικανότητα να επιστρέφουν μετά την αποτυχία. Μαθαίνουν ότι η αποτυχία δεν είναι απαραίτητα κακό, και στην πραγματικότητα, μπορεί συχνά να είναι κάτι θετικό επειδή χρησιμεύει ως ευκαιρία μάθησης. Αυτός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους τα παιδιά πρέπει να προγραμματίζουν, καθώς θα μάθουν γρήγορα ότι στον «εντοπισμό σφαλμάτων» του κώδικα είναι η μισή διασκέδαση.

Όταν αποτύχετε και δοκιμάστε ξανά, μπορείτε να μάθετε από τα λάθη σας. Ο προγραμματισμός δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να δοκιμάσουν ξανά μέχρι να πετύχουν και να δώσουν το αποτέλεσμα που αναζητούν.

3.  Ο προγραμματισμός διδάσκει στα παιδιά πώς να σκέφτονται

«Ένας υπολογιστής είναι ένα ποδήλατο για το μυαλό σου» – Steve Jobs

Η εκμάθηση του κώδικα διδάσκει στα παιδιά πώς να σκέφτονται. Ο προγραμματισμός υπολογιστών δεν αφορά μόνο τη διδασκαλία για το πώς να πληκτρολογείτε γραμμές κώδικα. Πρόκειται περισσότερο για τη διδασκαλία στα παιδιά πώς να σκέφτονται διαφορετικά. Για να είναι σε θέση να προγραμματίσει αποτελεσματικά, ένας προγραμματιστής πρέπει να χρησιμοποιεί λογική σκέψη. Πρέπει να είναι σε θέση να δουν ένα μεγάλο πρόβλημα και να το χωρίσουν σε μικρότερα κομμάτια για να το λύσουν με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό ονομάζεται αποσύνθεση και είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της υπολογιστικής σκέψης.

Τα παιδιά που μαθαίνουν προγραμματισμό θα πρέπει να πάρουν μια αόριστη ιδέα και να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους για να την κάνουν κάτι αποτελεσματικό. Εάν η πρώτη λύση δεν λειτουργεί, δοκιμάζουν μια άλλη. Εάν αυτό δεν λειτουργεί, προσπαθούν ξανά μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Η κωδικοποίηση βοηθά στην ανάπτυξη αυτού του τρόπου σκέψης και αυτοί οι τύποι δεξιοτήτων σκέψης είναι ιδιαίτερα περιζήτητοι.

4.  Ένα παιδί διευρύνει τη δημιουργικότητά του όταν μαθαίνει πώς να προγραμματίζει

Ο προγραμματισμός είναι σημαντικός για μάθηση, επειδή ο προγραμματισμός υπολογιστών διδάσκει στα παιδιά να πειραματιστούν και τους δίνει την αυτοπεποίθηση να είναι δημιουργικοί. Θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν κάτι που είναι αποκλειστικά δικό τους. Τα παιδιά ευδοκιμούν από τα σχόλια που λαμβάνουν από τη δημιουργία κάτι που αγαπούν. Ακριβώς όπως η εκμάθηση μιας Γλώσσας, ή ενός μουσικού οργάνου, τα παιδιά χρειάζονται κίνητρα. Συνήθως βλέπουμε τα αποτελέσματα στην πορεία να είναι αρκετά, και αυτό συμβαίνει όταν τα παιδιά μαθαίνουν να προγραμματίζουν.

Επειδή η κωδικοποίηση είναι εύκολη στη λήψη, ειδικά για τα παιδιά, η εμπιστοσύνη έρχεται εύκολα. Όταν τα παιδιά μαθαίνουν πώς να προγραμματίζουν τους δίνει την ευκαιρία να είναι σίγουροι και να δημιουργούν κάτι με διασκεδαστικό και συναρπαστικό τρόπο.

5.  Ο προγραμματισμός υπολογιστών είναι το μέλλον

Όταν κοιτάζετε πώς εξελίσσεται ο κόσμος, ο προγραμματισμός είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη ικανότητα να κατέχετε. Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων που βασίζονται σε κώδικα υπολογιστή, και όχι μόνο σε εκείνες στον τομέα της τεχνολογίας.

Ένα παιδί που μαθαίνει πώς να προγραμματίζει, θα έχει το πλεονέκτημα στη ζωή του με περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στη διάθεσή του μελλοντικά, ανεξάρτητα από τη βιομηχανία που αποφασίζει να εισέλθει, είτε πρόκειται για τον τομέα της τεχνολογίας, της χρηματοοικονομικής, του λιανικού εμπόριου, της υγείας ή οποιαδήποτε άλλη. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο ο προγραμματισμός πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία.

6.  Υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων στη βιομηχανία λογισμικού

Οι έμπειροι προγραμματιστές υπολογιστών είναι σε ζήτηση και με την πρόοδο της τεχνολογίας, αυξάνονται καθημερινά ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Οι εργαζόμενοι που μπορούν να προγραμματίσουν είναι το μέλλον και είναι ιδιαίτερα περιζήτητοι σε οποιονδήποτε κλάδο.

Επειδή οι εξειδικευμένοι προγραμματιστές υπολογιστών είναι δύσκολο να βρεθούν, οι μισθοί τους μπορεί να είναι υψηλού επιπέδου. Εάν τα παιδιά μάθουν να προγραμματίζουν σε νεαρή ηλικία, η εμπειρία τους αρχίζει να είναι νέα και είναι πιο πιθανό να μεγαλώσουν με ενδιαφέρον για τη βιομηχανία λογισμικού, συμβάλλοντας επομένως στο μέλλον μας.

7.  Ο προγραμματισμός βοηθά τα παιδιά να μάθουν πώς να διασκεδάζουν με τα μαθηματικά

Ο προγραμματισμός είναι η γλώσσα των μαθηματικών. Φαντάζεστε τον προγραμματισμό να διδάσκεται σε κάθε σχολείο; Η εκμάθηση του προγράμματος περιλαμβάνει πολλές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και της ανάλυσης δεδομένων. Τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν τις μαθηματικές τους δεξιότητες ενώ κωδικοποιούν, χωρίς καν να το συνειδητοποιήσουν. Η χρήση των δεξιοτήτων λογικής και υπολογισμού τους, ενώ δημιουργούν κάτι δικό τους μπορεί να κάνει τα μαθηματικά πιο ελκυστικά και διασκεδαστικά. Ένας άλλος μεγάλος λόγος που ο προγραμματισμός πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία.

8.  Ο προγραμματισμός μαθαίνεται ενώ τα παιδιά  διασκεδάζουν

Εάν θέλετε να δώσετε στο παιδί σας κάτι ευχάριστο να κάνει, το οποίο θα είναι επίσης εκπαιδευτικό και θα το βοηθήσει να μάθει, η εκμάθηση κώδικα είναι το τέλειο δώρο. Ο προγραμματισμός είναι μια πρόκληση ενώ διασκεδάζουν!
Τα παιδιά θα αναπτύξουν διάφορες ικανότητες, και με πρακτική, θα αποκτήσουν κάποιες σημαντικές δεξιότητες που μπορούν να τα βοηθήσουν σε όλους τους τρόπους ζωής. Και αν μπορούν να κάνουν όλα αυτά ενώ διασκεδάζουν, γιατί όχι τότε;