Μια από τις καλύτερες περιγραφές για το τι είναι το physical computing είναι η παρακάτω:

«Το Physical computing καλύπτει το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδραστικών αντικειμένων και εγκαταστάσεων και επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν συγκεκριμένα, απτά προϊόντα του πραγματικού κόσμου, τα οποία προκύπτουν από τη φαντασία των μαθητών»

Σχεδιασμός και υλοποίηση

Το Physical computing είναι η διαδικασία κατανόησης, σχεδιασμού και υλοποίησης έργων, μεγάλων και μικρών. Αυτά τα έργα προσφέρουν την ευκαιρία στα παιδιά να εξασκηθούν και να ακονίσουν τις δεξιότητές στο σχεδιασμό και την ικανότητά τους να μετατρέψουν τα σχέδιά τους σε πραγματικότητα. Το physical computing περιγράφει ολόκληρη τη διαδικασία, όχι μόνο τις πτυχές της ηλεκτρονικής και του προγραμματισμού.

Δημιουργίες και αντικείμενα που αλληλεπιδρούν

Κατά το σχεδιασμό ενός λογισμικού ή τη δημιουργία ενός ψηφιακού τεχνουργήματος, οι χρήστες περιορίζονται στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με το προϊόν σας, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο ή οθόνη αφής. Το physical computing διαφέρει στο ότι οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδράσουν από τη δημιουργία στον πραγματικό κόσμο, για παράδειγμα: οι λυχνίες LED μπορούν να ανάψουν, οι ρομποτικοί βραχίονες μπορούν να κινηθούν και ούτω καθεξής.

Το physical computing προσφέρει ευκαιρίες για τα παιδιά να δημιουργήσουν ψηφιακές λύσεις που επηρεάζουν άμεσα τον πραγματικό κόσμο. Οι συσκευές οδηγούνται από πραγματικές ανάγκες και επιλύουν πραγματικά προβλήματα.

Η φαντασία του μαθητή

Η ουσία είναι ότι, τα έργα που δημιουργούν θα προέρχονται από τη φαντασία τους και θα χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως καλλιτεχνικό μέσο αυτό-έκφρασης. Μια καλύτερη τοποθέτηση για αυτό είναι η ακόλουθη:
«Όταν τα παιδιά ασχολούνται με τον υπολογιστή, εργάζονται καθαρά με την σκέψη τους και την μετατρέπουν σε πραγματικότητα».