Οι καινοτομίες του 20ου  αιώνα έχουν επαναπροσδιορίσει πλήρως τον κόσμο μας. Ο νέος αιώνας είναι έτοιμος να φτάσει σε αφάνταστα ύψη τεχνολογικών και κοινωνικών επιτευγμάτων. Ως μέλη του 21ου αιώνα, έχουμε την υποχρέωση να υπερέχουμε σε ένα ευρύ φάσμα σπουδών, βιομηχανιών και επαγγελμάτων, αλλά ακόμη περισσότερο, να συνδυάσουμε με επιτυχία επαναστατικές έννοιες με πρακτικές λύσεις ανάμεσα σε μια ποικιλομορφία πολιτιστικών και κοινωνικοπολιτικών τοπίων.

Όσο σύνθετος κι αν φαίνεται ο κόσμος μας, οι δεξιότητες του 21ου αιώνα μας βοηθούν να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία και τα επιστημονικά επιτεύγματα προς όφελός μας δημιουργώντας μεγαλύτερες ευκαιρίες για δεξιότητες και γνώσεις, ώστε να εκφραστούν ανάμεσα στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ο ίδιος τρόπος δημιουργικής σκέψης που συναντάμε στις σημερινές επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις έχει αρχίσει να λειτουργεί ως πρότυπο για τις δεξιότητες συνεργασίας, κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, πάνω στις οποίες βασίζονται οι σύγχρονες οικονομίες για να πρωτοπορούν σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη.

Ποιες είναι οι Δεξιότητες του 21ου Αιώνα;

Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα καθορίζονται από ένα σύνολο 12 ικανοτήτων πάνω στις οποίες βασίζονται οι φοιτητές και επαγγελματίες του σήμερα για να υπερέχουν στις σπουδές και τη σταδιοδρομία τους.

Οι δώδεκα δεξιότητες του 21ου αιώνα είναι: η Κριτική σκέψη, η Δημιουργικότητα, η Συνεργασία, η Επικοινωνία, ο Ψηφιακός Αλφαβητισμός, ο Γραμματισμός στα Μέσα, ο Τεχνολογικός Αλφαβητισμός, η Ευελιξία, η Ηγεσία, η Πρωτοβουλία, η Παραγωγικότητα και οι Κοινωνικές και Συναισθηματικές δεξιότητες.

Με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, οι φοιτητές και οι επαγγελματίες μπορούν να προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν τον ταχύτατο βηματισμό των σύγχρονων αγορών, των τεχνολογιών και των καινοτόμων αλλαγών. Παρόλο που κάθε δεξιότητα είναι μοναδική από μόνη της, οι δεξιότητες του 21ου αιώνα όλες μαζί έχουν μια κοινή ποιότητα που εξασφαλίζει ατομική  – και συγχρόνως αμοιβαία – σχέση στην Ψηφιακή Εποχή.

Οι 3 Κατηγορίες Δεξιοτήτων του 21ου Αιώνα

Οι δώδεκα δεξιότητες του 21ου αιώνα εμπίπτουν σε 3 κατηγορίες, οι οποίες είναι: οι Δεξιότητες Μάθησης, οι Δεξιότητες Αλφαβητισμού και οι Δεξιότητες Ζωής. Κάθε ομάδα δεξιοτήτων παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην ικανότητά μας να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις μας, τα δημιουργικά μας ταλέντα και τις μοναδικές μας δεξιότητες στον 21ο αιώνα.

Δεξιότητες Μάθησης

Η Κριτική Σκέψη, η Δημιουργικότητα, η Συνεργασία και η Επικοινωνία ή τα 4C (Critical Thinking, Creativity, Collaboration and Communication) είναι οι δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα, που και μας επιτρέπουν να προσαρμοζόμαστε στα υπάρχοντα χαρακτηριστικά του κόσμου μας και να αποτυπώνουμε τις δικές μας ιδέες καινοτομίας στο περιβάλλον και στους ανθρώπους γύρω μας.

Η Κριτική Σκέψη μας δίνει την ευκαιρία να αναλύουμε και να δίνουμε λύσεις σε προβλήματα και έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και βιώνουμε τον κόσμο. Με τη Δημιουργικότητα, οι προοπτικές μπορούν να αλλάξουν, η φαντασία γίνεται πραγματικότητα και έτσι γεννιέται η καινοτομία. Η Συνεργασία επιτρέπει στους εμπλεκόμενους να επωφεληθούν από το συνδυασμό και το μοίρασμα των γνώσεων και των δεξιοτήτων όλων, ενώ η Επικοινωνία  αποτελεί τη βάση για μια επιτυχημένη συνεργασία και έκφραση των ικανοτήτων μας στη δημιουργικότητα και την κριτική μας σκέψη.

Δεξιότητες Αλφαβητισμού

Ο Ψηφιακός Αλφαβητισμός, ο Αλφαβητισμός στα Μέσα Ενημέρωσης και ο Τεχνολογικός Αλφαβητισμός, ή οι λεγόμενες δεξιότητες IMT (Information Literacy, Media Literacy and Technology Literacy), αποτελούν τις Δεξιότητες Αλφαβητισμού του 21ου αιώνα, στις οποίες βασιζόμαστε για να έχουμε πρόσβαση στη γνώση, να επικοινωνούμε τα ενδιαφέροντά μας στο διαδίκτυο και να αλληλεπιδρούμε με τους άλλους σε έναν ψηφιακό κόσμο.

Ο Ψηφιακός Αλφαβητισμός μας επιτρέπει να κατανοούμε και να αναλύουμε τα ψηφιακά δεδομένα γύρω μας, όπως για παράδειγμα να διακρίνουμε την πραγματικότητα από τη φαντασία σε ένα άρθρο στο διαδύκτιο, να κάνουμε τη δική μας έρευνα για το θέμα που μας ενδιαφέρει και να φτάνουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα. Ο Αλφαβητισμός στα Μέσα Ενημέρωσης σχετίζεται με την ικανότητά μας να απομονώνουμε τις πολύτιμες πηγές από το ψηφιακό περιβάλλον που είναι κορεσμένο και όπου βρίθει η παραπληροφόρηση. Με τον Τεχνολογικό Αλφαβητισμό, αναπτύσσουμε επίγνωση και κατανόηση της τεχνολογίας γύρω μας και τι αυτή κάνει, για ποιόν λόγο κάνει ό, τι κάνει και πώς οι ζωές μας μπορούν να ωφεληθούν από τη χρήση της και τις καινοτομίες που μπορεί να φέρει στο μέλλον.

Δεξιότητες Ζωής

Η Ευελιξία, η Ηγεσία, η Πρωτοβουλία, η Παραγωγικότητα και οι Κοινωνικές Δεξιότητες, ή οι δεξιότητες FLIP (Flexibility, Leadership, Initiative, Productivity), αποτελούν βασικές δεξιότητες τόσο σε προσωπικό όσο και στο επαγγελματικό επίπεδο για τους διαφορετικούς ρόλους που καλούμαστε να έχουμε στον 21ο αιώνα.

Η Ευελιξία καθορίζει την ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε στην αλλαγή και την ετοιμότητά μας να διορθώσουμε τον ίδιο τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αυτή η δεξιότητα είναι ανεκτίμητη για τον 21ο αιώνα όπου τα πράγματα μεταβάλλονται ταχύτατα γύρω μας – είτε είμαστε έτοιμοι γι αυτό είτε όχι. Με την Ηγεσία, ένα άτομο μπορεί να πρωτοστατήσει και να πάρει ηγετικό ρόλο στον καθορισμό στόχων, τις μετρήσεις προόδου και την καθοδήγηση των ανθρώπων για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η Πρωτοβουλία καθορίζει την ικανότητά μας να λειτουργούμε αυτόνομα και να ξεπερνάμε τα καθιερωμένα πρότυπα της εργασίας μας – συνήθως με σημαντικές ανταμοιβές. Η Παραγωγικότητα συμβολίζει την αποδοτικότητά μας  και την αποτελεσματικότητά μας στη διαχείρηση του χρόνου μας με βάση τις δεξιότητές μας στην προτεραιοποίηση, στη διαχείρηση χρόνου και στην εφαρμογή σωστής στρατηγικής.  Στην εποχή της τεχνολογίας, οι Κοινωνικές & Συναισθηματικές Δεξιότητες είναι πιο σημαντικές από ποτέ καθώς η δικτύωση, η συνεργασία και η πρόοδος αποτελούν αμοιβαία προσπάθεια προς την κατεύθυνση των κοινών στόχων και της παγκόσμιας καινοτομίας.


Σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε τις δεξιότητες του 21ου αιώνα που λειτουργούν για την ευημερία και βοηθούν τα άτομα να εξελιχθούν σε ενεργητικά και παραγωγικά μέλη των κοινοτήτων τους.


 Πηγή: https://www.mindscape-sns.com/