8 εκπαιδευτικές μεθοδολογίες που πρέπει να γνωρίζει κάθε δάσκαλος του 21ου αιώνα

Αναποδογυρισμένη τάξη, Σκέψη Σχεδιασμού, Μάθηση βάσει Έργων… βλέπουμε 8 από τις πιο δημοφιλείς σύγχρονες μεθοδολογίες διδασκαλίας.

Αναποδογυρισμένη τάξη

Μια από τις πιο σύγχρονες μεθοδολογίες που έχει αποκτήσει μεγαλύτερη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, το Flipped Classroom είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση στην οποία αντιστρέφονται τα παραδοσιακά στοιχεία του μαθήματος που διδάσκει ο δάσκαλος – το πρωτογενές εκπαιδευτικό υλικό μελετάται από τους μαθητές στο σπίτι και, στη συνέχεια, το δουλεύουν στην τάξη.

Project Based Learning

Με την άφιξη των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στα σχολεία, έχουν εμφανιστεί τόσο νέες διδακτικές μεθοδολογίες όσο και νέες εκδόσεις υφιστάμενων μεθοδολογιών , οι οποίες έχουν πλέον έχουν αναθεωρηθεί και ενημερωθεί για την ψηφιακή γενιά. Αυτήν την στιγμή, μια από τις πιο διαδεδομένες είναι είναι το Project-Based Learning (PBL).

Στην ουσία, το PBL επιτρέπει στους μαθητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες μέσω της ανάπτυξης έργων που ανταποκρίνονται σε προβλήματα της πραγματικής ζωής.

Ξεκινώντας από ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, αντί του παραδοσιακού θεωρητικού και αφηρημένου μοντέλου,  παρατηρούνται αξιοσημείωτες βελτιώσεις στην ικανότητα των μαθητών να διατηρούν τη γνώση καθώς και την ευκαιρία να αναπτύξουν σύνθετες ικανότητες όπως η κριτική σκέψη, η επικοινωνία, η συνεργασία ή η επίλυση προβλημάτων.

Συνεργατική Μάθηση

«Μαζί πιο δυνατοί». Αυτή η έννοια, η με πιο απλό τρόπο η συνεργατική μάθηση, μια μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι για να ομαδοποιήσουν τους μαθητές και, επομένως, να επηρεάσουν τη μάθηση με θετικό τρόπο.

Οι υποστηρικτές αυτού του μοντέλου θεωρούν ότι η εργασία σε μια ομάδα βελτιώνει την προσοχή, τη συμμετοχή και την απόκτηση γνώσεων από τους μαθητές.

Κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι δομείται με βάση το σχηματισμό ομάδων των 3-6 ατόμων, όπου το κάθε μέλος έχει συγκεκριμένο ρόλο και για την επίτευξη των στόχων απαιτείται η αλληλεπίδραση και η συντονισμένη εργασία.

Σε ένα πλαίσιο συνεργατικής μάθησης, ο τελικός στόχος είναι πάντα κοινός και θα επιτευχθεί εάν κάθε ένα από τα μέλη εκτελεί με επιτυχία τα καθήκοντά του. Από την άλλη πλευρά, η ατομική μάθηση κάνει τους μαθητές να εστιάζουν στην επίτευξη των στόχων τους χωρίς να χρειάζεται να εξαρτώνται από τους υπόλοιπους συμμαθητές τους.

Παιχνιδοποίηση

Η ενσωμάτωση της μηχανικής και της δυναμικής των παιχνιδιών σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ή αλλιώς gamification, έχει εφαρμοστεί εδώ και πολύ καιρό. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, και ιδιαίτερα λόγω της εξέλιξης των βιντεοπαιχνιδιών, το φαινόμενο έχει λάβει πρωτοφανή διάσταση και είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα, ως η τρέχουσα και η μελλοντική τάση του κλάδου της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση.

Δεδομένου ότι, στη δεκαετία του ’80, παιχνίδια με διεθνή κλίση, όπως η σειρά «Carmen Sandiego» ή «Reader Rabbit»  είχαν αποκτήσει παγκόσμια δημοτικότητα, η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών τίτλων αυξάνεται συνεχώς. Όχι μόνο σε εκείνα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό αλλά, όλο και πιο συχνά, σε αυτά που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για φοιτητές και για συγκεκριμένα μαθήματα.

Αυτή η τάση παγιώθηκε με την αυξανόμενη ένταξη της παιχνιδοποίησης στα σχολικά προγράμματα και εκτιμάται ότι αυτή η συμπερίληψη θα συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον.

Εκμάθηση βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων

Η μάθηση με βάση το πρόβλημα (PBL) είναι μια κυκλική διαδικασία μάθησης που αποτελείται από πολλά διαφορετικά στάδια, ξεκινώντας με την υποβολή ερωτήσεων και την απόκτηση γνώσης που, με τη σειρά της, οδηγεί σε περισσότερες ερωτήσεις σε έναν αυξανόμενο κύκλο πολυπλοκότητας.

Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας δεν σημαίνει μόνο την άσκηση έρευνας από τους μαθητές, αλλά τη μετατρέπει σε χρήσιμα δεδομένα και πληροφορίες. Σύμφωνα με αρκετούς εκπαιδευτικούς , τα τέσσερα μεγάλα πλεονεκτήματα που παρατηρούνται με τη χρήση αυτής της μεθοδολογίας είναι:

  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δημιουργικών δεξιοτήτων
  • Η βελτίωση των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων
  • Αυξημένο κίνητρο των μαθητών
  • Καλύτερη ανταλλαγή γνώσεων σε δύσκολες καταστάσεις

Σχεδιαστική λογική

Η εκπαίδευση ήταν πάντα ένας παραγωγικός χώρος για καινοτομία. Οι δάσκαλοι σε όλο τον κόσμο έρχονται συνεχώς με νέες ιδέες και μεθοδολογίες που θα εισαγάγουν στην τάξη, κάνοντας το καλύτερο με τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Το Design Thinking (DT) που εφαρμόζεται, προέρχεται από τους βιομηχανικούς σχεδιαστές και τη μοναδική τους μέθοδο για την επίλυση προβλημάτων και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών τους. Εφαρμοσμένο στην εκπαίδευση, αυτό το μοντέλο καθιστά δυνατό τον εντοπισμό με μεγαλύτερη ακρίβεια των επιμέρους προβλημάτων κάθε μαθητή και τη δημιουργία στην εκπαιδευτική του εμπειρία δημιουργίας και καινοτομίας προς την ικανοποίηση των άλλων, η οποία στη συνέχεια γίνεται συμβιωτική.

Μάθηση με βάση τη σκέψη

Πέρα από τη συζήτηση γύρω από την αποτελεσματικότητα της μάθησης με την απομνημόνευση γεγονότων και δεδομένων κατά τη συζήτηση της εκπαίδευσης, μία από τις πιο συζητημένες πτυχές είναι η ανάγκη να δείξουμε στους μαθητές πώς να εργάζονται με τις πληροφορίες που λαμβάνουν στο σχολείο. Διδάξτε τους να ενοποιούν τα συμφραζόμενα, να αναλύουν, να συσχετίζονται, να διαφωνούν… Εν ολίγοις, να μετατρέπουν τις πληροφορίες σε γνώση.

Αυτός είναι ο στόχος του ThinkingBased Learning (TBL), που αναπτύσσει δεξιότητες σκέψης πέρα ​​από την απομνημόνευση και, με αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσει αποτελεσματική σκέψη από μέρους των μαθητών.

Μάθηση με βάση τις ικανότητες

Εξ ορισμού, όλες οι μεθοδολογίες μάθησης έχουν ως κύριους στόχους την απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την καθιέρωση εργασιακών συνηθειών. Η Μάθηση με βάση τις Ικανότητες (CBL) αντιπροσωπεύει ένα σύνολο στρατηγικών για να επιτευχθεί αυτό.

Μέσω εργαλείων αξιολόγησης όπως οι ρουμπρίκες, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να περάσουν από το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών χωρίς σημαντικές αποκλίσεις, αλλά εστιάζοντας το με διαφορετικό τρόπο, εφαρμόζοντας πραγματικά παραδείγματα και, έτσι, μεταδίδοντας στους μαθητές τους μια πιο απτή διάσταση των μαθημάτων.

Πληροφορική Και Ρομποτική: Τι είναι η Πληροφορική για παιδιά; Πώς να ξεκινήσουν τον Προγραμματισμό

Stem, Robotics

Η επιστήμη των υπολογιστών είναι ένας συναρπαστικός, συνεχώς μεταβαλλόμενος τομέας που έχει πολλά να προσφέρει.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι άνθρωποι όλων των ηλικιών ενδιαφέρονται για το πώς να μάθουν περισσότερα για αυτόν τον τομέα, ειδικά τα παιδιά.

Τι ακριβώς σημαίνει όμως η «επιστήμη των υπολογιστών» και πώς μπορούν τα παιδιά να αρχίσουν να μαθαίνουν για αυτή;

Η εύρεση τρόπων για να εμπλακούν τα παιδιά σε κάτι είναι συχνά δύσκολη, αλλά ευτυχώς, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ενθουσιάσετε τα παιδιά με την επιστήμη των υπολογιστών και να τους δώσετε μια πορεία προς την επιτυχία.

Τι Είναι Η Πληροφορική;

Στον πυρήνα της, η επιστήμη των υπολογιστών είναι να μάθει κάποιος, πώς λειτουργούν οι υπολογιστές και τα προγράμματα. Εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με τους υπολογιστές, η επιστήμη των υπολογιστών είναι επίσης ένας εντελώς νέος τρόπος σκέψης.

Οι επιστήμονες υπολογιστών σκέφτονται σε αλγοριθμους. Αυτά είναι μια σειρά βημάτων που ένας προγραμματιστής λέει στον υπολογιστή να ακολουθήσει για να λύσει ένα πρόβλημα.Αυτά τα προβλήματα μπορεί να είναι τόσο απλά όσο η ταξινόμηση μιας λίστας αριθμών από μικρότερους σε μεγαλύτερους έως τόσο περίπλοκοι όσο η εύρεση του καλύτερου τρόπου αποστολής κωδικοποιημένων μηνυμάτων που μπορεί να γίνει κατανοητή από τον δέκτη.

Θεωρείται ότι ο προγραμματισμός Αποτελεί Μέρος Της Πληροφορικής Για τα  Παιδιά;

Ο προγραμματισμός είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μέρος της επιστήμης των υπολογιστών.

Είναι το μέρος που περιλαμβάνει έναν προγραμματιστή, που λέει στον υπολογιστή τι να κάνει. Όπως κάθε μορφή επικοινωνίας, συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη γλώσσα.Υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους για διαφορετικά είδη έργων.Εκτός από τη δημιουργία προγραμμάτων, η επιστήμη των υπολογιστών περιλαμβάνει επίσης το σχεδιασμό και την κατασκευή ρομπότ διαφορετικών μορφών. Είναι χτισμένα από συγκεκριμένα μέρη και μπορούν είτε να ενεργήσουν μόνα τους είτε υπό τον άμεσο έλεγχο του ατόμου που το έχτισε.

Τα περισσότερα ρομπότ πρέπει επίσης να προγραμματιστούν για να ξέρουν τι να κάνουν, αλλά η χρήση του σωστού συνδυασμού εξαρτημάτων και των κατάλληλων ειδών ηλεκτρονικών είναι αυτό που επιτρέπει στο ρομπότ να προγραμματιστεί αποτελεσματικά για να εκτελέσει το έργο του.Ο προγραμματισμός μπορεί να ακούγεται δύσκολος, αλλά υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι τρόποι για να εισαχθεί αυτή η ουσιαστική πτυχή της επιστήμης των υπολογιστών στα παιδιά, ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν να φτιάχνουν τα δικά τους προγράμματα σε χρόνο μηδέν!

Ποιο Πεδίο Σπουδών Είναι Η Πληροφορική Για Παιδιά

Η επιστήμη των υπολογιστών είναι μια επιστήμη που καλύπτει τεράστιο αριθμό τομέων. Έχει άμεση σχέση με τα μαθηματικά αφού βελτιώνει τις αναλυτικές δεξιότητες και την ικανότητα επίλυσης συγκεκριμένων, καλά καθορισμένων προβλημάτων.Ωστόσο, όλες οι επιστήμες και η μηχανική στις μέρες μας, χρησιμοποιεί την επιστήμη των υπολογιστών.Οι φυσικοί χρησιμοποιούν υπολογιστές για να κάνουν μοντέλα για καταστάσεις που δεν μπορούν να αναπαραχθούν στο εργαστήριο, όπως αυτό που συμβαίνει μέσα στα αστέρια.Οι βιολόγοι χρησιμοποιούν υπολογιστές για να προσομοιώσουν διαφορετικούς πληθυσμούς ζώων και να δουν τι θα συμβεί όταν το περιβάλλον αλλάξει με διαφορετικούς τρόπους.

Εκτός από μια σημαντική επιστήμη από μόνη της, η επιστήμη των υπολογιστών είναι επίσης ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε όλους τους τομείς του STEM, αλλά και στην σύγχρονη ζωή.

Ποια Είναι Τα Βασικά Της Επιστήμης Των Υπολογιστών

Η επιστήμη των υπολογιστών είναι ένας συνεχώς εξελισσόμενος τομέας με τις γλώσσες προγραμματισμού και τις ιδέες που χρησιμοποιούνται από ειδικούς στον τομέα να αλλάζουν συνεχώς. Ευτυχώς, τα βασικά παραμένουν τα ίδια.

Επιστήμη Υπολογιστών Και Ρομποτική

Ένας φανταστικός τρόπος για να κεντρίσετε το ενδιαφέρον για την επιστήμη των υπολογιστών είναι να κάνετε τα παιδιά να κάνουν κάτι όπου μπορούν να δουν άμεσα το αποτέλεσμα στον πραγματικό κόσμο και όχι μόνο σε μια οθόνη.Υπάρχει πληθώρα διαφορετικών ρομποτικών εξαρτημάτων που κάνουν διαφορετικά πράγματα σε διάφορα επίπεδα δυσκολίας. 

Η εύρεση ενός που ταιριάζει σε εσάς και το παιδί σας είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να αυξήσετε την κατανόηση του προγραμματισμού και να δείτε πόσο ισχυρό μπορεί να είναι.

Πώς Η Πληροφορική Θα Βοηθήσει Τα Παιδιά Σε Όλη Τη Ζωή Τους

Η επιστήμη των υπολογιστών διδάσκει μια μεγάλη ποικιλία δεξιοτήτων που θα είναι πολύ χρήσιμες για οποιονδήποτε.Οι άνθρωποι σε όλα τα στάδια της ζωής ψάχνουν να βρουν τρόπους για να μάθουν περισσότερα γι ‘αυτό για να βελτιώσουν την κατανόησή τους για τη σύγχρονη ζωή και να ανοίξουν τον εαυτό τους σε ένα ευρύτερο φάσμα πιθανών θέσεων εργασίας και αγορών.Δεν είναι μόνο οι εργασίες προγραμματισμού που γίνονται όλο και πιο ευρέως διαθέσιμες. Η τεχνολογία συνεχίζει να προοδεύει ενώ οι υπολογιστές ενσωματώνονται σε κάθε χώρο εργασίας.

Είναι σπάνιο να βρούμε κάποια δουλειά αυτές τις μέρες όπου η δυνατότητα να γράφετε προγράμματα με κάποια μορφή δεν θα ήταν ένα πλεονέκτημα που κάνει τη δουλειά ευκολότερη ή πιο αποτελεσματική.

Πληροφορική Εκτός Σχολείου

Ακόμη και σε δουλειές όπου οι υπολογιστές δεν θα είχαν χρησιμοποιηθεί πριν από 10 χρόνια, η γνώση ακόμη και των βασικών στοιχείων του προγραμματισμού παρέχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα έναντι άλλων.Εκτός από τις τεχνικές δεξιότητες που μαθαίνουν, τα παιδιά που μαθαίνουν για την επιστήμη των υπολογιστών και τον προγραμματισμό αποκτούν επίσης την ικανότητα να σκέφτονται αναλυτικά, δημιουργικά και να λύνουν προβλήματα.Η δημιουργία προγραμμάτων που κάνουν αυτό που θέλετε να κάνετε απαιτούν εστίαση και την ικανότητα να επιμείνετε σε μια εργασία μέχρι να βρεθεί μια λύση.Όλο και περισσότερα σχολεία σε όλη τη χώρα αρχίζουν να διδάσκουν πληροφορική. Μια μελέτη του code.org δείχνει ότι το 45% των λυκείων των ΗΠΑ διδάσκουν πλέον πληροφορική.Το να βεβαιώνεστε ότι τα παιδιά ξεκινούν δυνατά στην επιστήμη των υπολογιστών γίνεται εξίσου σημαντικό με το να ξεκινήσετε δυναμικά στα μαθηματικά ή τις επιστήμες.

Με όλους αυτούς τους διαφορετικούς τρόπους για να μάθουν τα παιδιά τα βασικά του προγραμματισμού, δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη στιγμή για να ξεκινήσετε από σήμερα κιόλας.

Πηγή: https://stemeducationguide.com/

3 τύποι τεχνολογίας που πρέπει να μάθετε έτσι ώστε να διδάξετε αποτελεσματικά και σύγχρονα

Δεν μπορείτε να διδάξετε στο Διαδίκτυο χωρίς τη σωστή τεχνολογία

Από τον Απρίλιο έως τον Μάιο του 2020, χιλιάδες εταιρείες EdTech έκαναν ξαφνικά χιλιάδες εκπαιδευτικούς και ιδρύματα να εγγραφούν για να χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες τους. Σε μια εποχή που τα εστιατόρια και το λιανικό εμπόριο τούβλων και κονιαμάτων έκλειναν σε όλο τον κόσμο, η νέα και καθιερωμένη τεχνολογία γνώρισε μια απροσδόκητη άνοδο στη χρήση της. Ως εκπαιδευτικός, θα γνωρίζετε ότι η διδασκαλία σε μια φυσική τάξη δεν είναι εύκολη και η διδασκαλία στο διαδίκτυο μπορεί να φέρει ακόμη περισσότερες προκλήσεις. Οι εκπαιδευτές καλούνται να λαμβάνουν σκληρές αποφάσεις καθημερινά για το πώς να προσελκύσουν τους μαθητές τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα αποτύχουν.

Ωστόσο, η διδασκαλία τουλάχιστον μερικώς διαδικτυακά, είναι η μόνη επιλογή που έχουν οι εκπαιδευτικοί για να συνεχίσουν τη διδασκαλία. Μετά την πανδημία, τα πλήρως διαδικτυακά μαθήματα και η υβριδική μάθηση μπορεί να γίνουν ο ακρογωνιαίος λίθος της εκπαίδευσης. Λόγω της συνεχούς καμπύλης μάθησης και του αγώνα για να κρατηθούν οι μαθητές αφοσιωμένοι, αυτή η πραγματικότητα για πολλούς επαγγελματίες εκπαιδευτικούς είναι αναπόφευκτη.

Ευτυχώς, οι εξελίξεις στην εκπαίδευση στην τεχνολογία, την τελευταία δεκαετία μείωσαν το βάρος που επιβαρύνει τους απομακρυσμένους εκπαιδευτικούς. Το κλειδί για την επιτυχή παράδοση συναρπαστικών μαθημάτων είναι να βρείτε τη σωστή τεχνολογία που ταιριάζει με τα συστήματα και τις διαδικασίες σας.

Παρακάτω, είναι οι 3 κατηγορίες τεχνολογίας που πρέπει να λάβετε υπόψη, τουλάχιστον αυτές.

  1. Εργαλεία Επικοινωνίας

Όχι μόνο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι αυτή που μπορεί να είναι μοναχική για τους μαθητές, αλλά μπορεί να κάνει τη δουλειά σας να κρατάτε μια τάξη ακόμη πιο προκλητική. Η συζήτηση στην τάξη και οι ομαδικές δραστηριότητες απαιτούν επιπλέον προσπάθεια από μέρους σας. Η ύπαρξη των κατάλληλων εργαλείων επικοινωνίας είναι το κλειδί για τη διατήρηση της δυναμικής της τάξης που έχουν συνηθίσει οι μαθητές σας.

Χρησιμοποιήστε τεχνολογία για να βοηθήσετε τους μαθητές σας να επικοινωνούν μέσω των υπάρχοντων επικοινωνοών που χρησιμοποιούν ήδη.

Email
SMS / μηνύματα κειμένου
Άμεσα μηνύματα / chat
( ακόμη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης)
Εάν έχετε σύγχρονα μαθήματα, μια ισχυρή πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης είναι ζωτικής σημασίας. Αλλά, πώς θα επικοινωνήσετε εκτός μαθημάτων που διδάσκονται σε πραγματικό χρόνο; Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι πίνακες συζητήσεων σας επιτρέπουν να συνεχίσετε τη συζήτηση. Θα μπορούσατε ακόμη και να δημιουργήσετε τη δική σας προσαρμοσμένη πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων για να προσθέσετε μια δυνατότητα ζωντανής συνομιλίας στα μαθήματά σας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας.

Με τα κατάλληλα εργαλεία, μπορείτε να δημιουργήσετε και να παρακολουθείτε ομάδες συνεργασίας και να διατηρείτε επαφή με τους μαθητές σε ένα ασφαλές περιβάλλον μάθησης.

2. Εργαλεία παρουσίασης και παρουσίαση διαφανειών

Παρόλο που οι παρουσιάσεις του PowerPoint μπορεί να λειτουργούσαν καλά στην τάξη, δεν είναι η πιο ελκυστική μορφή για διαδικτυακή διδασκαλία. Γίνετε δημιουργικοί με τους πόρους των μαθημάτων σας και ανεβάστε τις παρουσιάσεις σας στο επόμενο επίπεδο.

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία για να ενσωματώσετε βίντεο, κουίζ ή ακόμα και παιχνίδια στις διαφάνειές σας και να κάνετε τις παρουσιάσεις σας πιο διαδραστικές και ελκυστικές. Πολλά εργαλεία παρουσίασης συνοδεύονται από έτοιμα πρότυπα παρουσίασης, περιμένοντας να προσθέσετε το περιεχόμενό σας. Και, υπάρχουν αμέτρητες ποιοτικές εκπαιδευτικές πηγές (που θα αγαπήσουν οι μαθητές σας) διαθέσιμες στο διαδίκτυο για να συμπληρώσουν τη διδασκαλία σας.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των περισσότερων από αυτά τα εργαλεία είναι ότι οι παρουσιάσεις που δημιουργείτε μπορούν να προσπελαστούν από οποιαδήποτε συσκευή – μια λειτουργία που αξίζει να εξεταστεί καθώς ορισμένοι μαθητές έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μόνο μέσω smartphone.

3. Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS)

Ένα σύγχρονο LMS είναι ένα κομμάτι τεχνολογίας που δεν πρέπει να χάσετε όταν διδάσκετε στο διαδίκτυο. Είναι ουσιαστικά η εικονική τάξη σας – ένα μέρος όπου μπορείτε να συγκεντρώσετε τον εαυτό σας, τους μαθητές σας και το εκπαιδευτικό υλικό μαζί. Τα περισσότερα LMS διαθέτουν μια σειρά από δυνατότητες που σας βοηθούν να διδάξετε στο διαδίκτυο:

Αποθηκεύστε όλο το διδακτικό σας υλικό σε ένα μέρος όπου οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση με τον δικό τους ρυθμό
Δημοσιεύστε εργασίες και αξιολογήσεις για να δείτε εσείς και οι μαθητές σας την πρόοδό τους
Χρησιμοποιήστε δυνατότητες gamification όπως σημεία, σήματα και επιτεύγματα για να ενθαρρύνετε την αφοσίωση
Ενσωματωθείτε με τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης και δυνατότητες ημερολογίου για απλούστερη παράδοση μαθημάτων
Συλλέξτε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών με την εκμάθηση αναλυτικών στοιχείων
Εάν θέλετε ένα ψηφιακό περιβάλλον μιας υπηρεσίας για κοινή χρήση αρχείων, επικοινωνία και συνεργασία, ένα σύγχρονο LMS είναι μια λύση που θα θελήσετε να εξετάσετε.

Συμπέρασμα

Με ένα μεγάλο εύρος διαδικτυακών εργαλείων που έχετε στη διάθεσή σας, θυμηθείτε τον χρυσό κανόνα: δεν είναι το πιο δημοφιλές λογισμικό αλλά η σωστή τεχνολογία που ενισχύει τη μαθησιακή εμπειρία των μαθητών σας. Διαφορετικά σχολεία, τάξεις και μαθητές θα έχουν διαφορετικές ανάγκες. Έτσι, όταν ξεκινάτε, μην φοβάστε να ζητήσετε ειλικρινή σχόλια σχετικά με το πώς η τεχνολογία που χρησιμοποιείτε λειτουργεί για τους μαθητές σας.

Εάν δεν επιλέξετε τίποτα άλλο φέτος, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει για τα σωστά εργαλεία επικοινωνίας, το λογισμικό προβολής παρουσίασης και το σωστό LMS. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών σας θα σας ευχαριστεί.

Πηγή: https://elearningindustry.com/

Τί είναι το physical computing και τι μαθαίνουν τα παιδιά?

Μια από τις καλύτερες περιγραφές για το τι είναι το physical computing είναι η παρακάτω:

«Το Physical computing καλύπτει το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδραστικών αντικειμένων και εγκαταστάσεων και επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν συγκεκριμένα, απτά προϊόντα του πραγματικού κόσμου, τα οποία προκύπτουν από τη φαντασία των μαθητών»

Σχεδιασμός και υλοποίηση

Το Physical computing είναι η διαδικασία κατανόησης, σχεδιασμού και υλοποίησης έργων, μεγάλων και μικρών. Αυτά τα έργα προσφέρουν την ευκαιρία στα παιδιά να εξασκηθούν και να ακονίσουν τις δεξιότητές στο σχεδιασμό και την ικανότητά τους να μετατρέψουν τα σχέδιά τους σε πραγματικότητα. Το physical computing περιγράφει ολόκληρη τη διαδικασία, όχι μόνο τις πτυχές της ηλεκτρονικής και του προγραμματισμού.

Δημιουργίες και αντικείμενα που αλληλεπιδρούν

Κατά το σχεδιασμό ενός λογισμικού ή τη δημιουργία ενός ψηφιακού τεχνουργήματος, οι χρήστες περιορίζονται στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με το προϊόν σας, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο ή οθόνη αφής. Το physical computing διαφέρει στο ότι οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδράσουν από τη δημιουργία στον πραγματικό κόσμο, για παράδειγμα: οι λυχνίες LED μπορούν να ανάψουν, οι ρομποτικοί βραχίονες μπορούν να κινηθούν και ούτω καθεξής.

Το physical computing προσφέρει ευκαιρίες για τα παιδιά να δημιουργήσουν ψηφιακές λύσεις που επηρεάζουν άμεσα τον πραγματικό κόσμο. Οι συσκευές οδηγούνται από πραγματικές ανάγκες και επιλύουν πραγματικά προβλήματα.

Η φαντασία του μαθητή

Η ουσία είναι ότι, τα έργα που δημιουργούν θα προέρχονται από τη φαντασία τους και θα χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως καλλιτεχνικό μέσο αυτό-έκφρασης. Μια καλύτερη τοποθέτηση για αυτό είναι η ακόλουθη:
«Όταν τα παιδιά ασχολούνται με τον υπολογιστή, εργάζονται καθαρά με την σκέψη τους και την μετατρέπουν σε πραγματικότητα».

Ποιες είναι οι Δεξιότητες του 21ου Αιώνα;

Οι καινοτομίες του 20ου  αιώνα έχουν επαναπροσδιορίσει πλήρως τον κόσμο μας. Ο νέος αιώνας είναι έτοιμος να φτάσει σε αφάνταστα ύψη τεχνολογικών και κοινωνικών επιτευγμάτων. Ως μέλη του 21ου αιώνα, έχουμε την υποχρέωση να υπερέχουμε σε ένα ευρύ φάσμα σπουδών, βιομηχανιών και επαγγελμάτων, αλλά ακόμη περισσότερο, να συνδυάσουμε με επιτυχία επαναστατικές έννοιες με πρακτικές λύσεις ανάμεσα σε μια ποικιλομορφία πολιτιστικών και κοινωνικοπολιτικών τοπίων.

Όσο σύνθετος κι αν φαίνεται ο κόσμος μας, οι δεξιότητες του 21ου αιώνα μας βοηθούν να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία και τα επιστημονικά επιτεύγματα προς όφελός μας δημιουργώντας μεγαλύτερες ευκαιρίες για δεξιότητες και γνώσεις, ώστε να εκφραστούν ανάμεσα στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ο ίδιος τρόπος δημιουργικής σκέψης που συναντάμε στις σημερινές επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις έχει αρχίσει να λειτουργεί ως πρότυπο για τις δεξιότητες συνεργασίας, κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, πάνω στις οποίες βασίζονται οι σύγχρονες οικονομίες για να πρωτοπορούν σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη.

Ποιες είναι οι Δεξιότητες του 21ου Αιώνα;

Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα καθορίζονται από ένα σύνολο 12 ικανοτήτων πάνω στις οποίες βασίζονται οι φοιτητές και επαγγελματίες του σήμερα για να υπερέχουν στις σπουδές και τη σταδιοδρομία τους.

Οι δώδεκα δεξιότητες του 21ου αιώνα είναι: η Κριτική σκέψη, η Δημιουργικότητα, η Συνεργασία, η Επικοινωνία, ο Ψηφιακός Αλφαβητισμός, ο Γραμματισμός στα Μέσα, ο Τεχνολογικός Αλφαβητισμός, η Ευελιξία, η Ηγεσία, η Πρωτοβουλία, η Παραγωγικότητα και οι Κοινωνικές και Συναισθηματικές δεξιότητες.

Με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, οι φοιτητές και οι επαγγελματίες μπορούν να προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν τον ταχύτατο βηματισμό των σύγχρονων αγορών, των τεχνολογιών και των καινοτόμων αλλαγών. Παρόλο που κάθε δεξιότητα είναι μοναδική από μόνη της, οι δεξιότητες του 21ου αιώνα όλες μαζί έχουν μια κοινή ποιότητα που εξασφαλίζει ατομική  – και συγχρόνως αμοιβαία – σχέση στην Ψηφιακή Εποχή.

Οι 3 Κατηγορίες Δεξιοτήτων του 21ου Αιώνα

Οι δώδεκα δεξιότητες του 21ου αιώνα εμπίπτουν σε 3 κατηγορίες, οι οποίες είναι: οι Δεξιότητες Μάθησης, οι Δεξιότητες Αλφαβητισμού και οι Δεξιότητες Ζωής. Κάθε ομάδα δεξιοτήτων παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην ικανότητά μας να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις μας, τα δημιουργικά μας ταλέντα και τις μοναδικές μας δεξιότητες στον 21ο αιώνα.

Δεξιότητες Μάθησης

Η Κριτική Σκέψη, η Δημιουργικότητα, η Συνεργασία και η Επικοινωνία ή τα 4C (Critical Thinking, Creativity, Collaboration and Communication) είναι οι δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα, που και μας επιτρέπουν να προσαρμοζόμαστε στα υπάρχοντα χαρακτηριστικά του κόσμου μας και να αποτυπώνουμε τις δικές μας ιδέες καινοτομίας στο περιβάλλον και στους ανθρώπους γύρω μας.

Η Κριτική Σκέψη μας δίνει την ευκαιρία να αναλύουμε και να δίνουμε λύσεις σε προβλήματα και έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και βιώνουμε τον κόσμο. Με τη Δημιουργικότητα, οι προοπτικές μπορούν να αλλάξουν, η φαντασία γίνεται πραγματικότητα και έτσι γεννιέται η καινοτομία. Η Συνεργασία επιτρέπει στους εμπλεκόμενους να επωφεληθούν από το συνδυασμό και το μοίρασμα των γνώσεων και των δεξιοτήτων όλων, ενώ η Επικοινωνία  αποτελεί τη βάση για μια επιτυχημένη συνεργασία και έκφραση των ικανοτήτων μας στη δημιουργικότητα και την κριτική μας σκέψη.

Δεξιότητες Αλφαβητισμού

Ο Ψηφιακός Αλφαβητισμός, ο Αλφαβητισμός στα Μέσα Ενημέρωσης και ο Τεχνολογικός Αλφαβητισμός, ή οι λεγόμενες δεξιότητες IMT (Information Literacy, Media Literacy and Technology Literacy), αποτελούν τις Δεξιότητες Αλφαβητισμού του 21ου αιώνα, στις οποίες βασιζόμαστε για να έχουμε πρόσβαση στη γνώση, να επικοινωνούμε τα ενδιαφέροντά μας στο διαδίκτυο και να αλληλεπιδρούμε με τους άλλους σε έναν ψηφιακό κόσμο.

Ο Ψηφιακός Αλφαβητισμός μας επιτρέπει να κατανοούμε και να αναλύουμε τα ψηφιακά δεδομένα γύρω μας, όπως για παράδειγμα να διακρίνουμε την πραγματικότητα από τη φαντασία σε ένα άρθρο στο διαδύκτιο, να κάνουμε τη δική μας έρευνα για το θέμα που μας ενδιαφέρει και να φτάνουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα. Ο Αλφαβητισμός στα Μέσα Ενημέρωσης σχετίζεται με την ικανότητά μας να απομονώνουμε τις πολύτιμες πηγές από το ψηφιακό περιβάλλον που είναι κορεσμένο και όπου βρίθει η παραπληροφόρηση. Με τον Τεχνολογικό Αλφαβητισμό, αναπτύσσουμε επίγνωση και κατανόηση της τεχνολογίας γύρω μας και τι αυτή κάνει, για ποιόν λόγο κάνει ό, τι κάνει και πώς οι ζωές μας μπορούν να ωφεληθούν από τη χρήση της και τις καινοτομίες που μπορεί να φέρει στο μέλλον.

Δεξιότητες Ζωής

Η Ευελιξία, η Ηγεσία, η Πρωτοβουλία, η Παραγωγικότητα και οι Κοινωνικές Δεξιότητες, ή οι δεξιότητες FLIP (Flexibility, Leadership, Initiative, Productivity), αποτελούν βασικές δεξιότητες τόσο σε προσωπικό όσο και στο επαγγελματικό επίπεδο για τους διαφορετικούς ρόλους που καλούμαστε να έχουμε στον 21ο αιώνα.

Η Ευελιξία καθορίζει την ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε στην αλλαγή και την ετοιμότητά μας να διορθώσουμε τον ίδιο τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αυτή η δεξιότητα είναι ανεκτίμητη για τον 21ο αιώνα όπου τα πράγματα μεταβάλλονται ταχύτατα γύρω μας – είτε είμαστε έτοιμοι γι αυτό είτε όχι. Με την Ηγεσία, ένα άτομο μπορεί να πρωτοστατήσει και να πάρει ηγετικό ρόλο στον καθορισμό στόχων, τις μετρήσεις προόδου και την καθοδήγηση των ανθρώπων για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η Πρωτοβουλία καθορίζει την ικανότητά μας να λειτουργούμε αυτόνομα και να ξεπερνάμε τα καθιερωμένα πρότυπα της εργασίας μας – συνήθως με σημαντικές ανταμοιβές. Η Παραγωγικότητα συμβολίζει την αποδοτικότητά μας  και την αποτελεσματικότητά μας στη διαχείρηση του χρόνου μας με βάση τις δεξιότητές μας στην προτεραιοποίηση, στη διαχείρηση χρόνου και στην εφαρμογή σωστής στρατηγικής.  Στην εποχή της τεχνολογίας, οι Κοινωνικές & Συναισθηματικές Δεξιότητες είναι πιο σημαντικές από ποτέ καθώς η δικτύωση, η συνεργασία και η πρόοδος αποτελούν αμοιβαία προσπάθεια προς την κατεύθυνση των κοινών στόχων και της παγκόσμιας καινοτομίας.


Σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε τις δεξιότητες του 21ου αιώνα που λειτουργούν για την ευημερία και βοηθούν τα άτομα να εξελιχθούν σε ενεργητικά και παραγωγικά μέλη των κοινοτήτων τους.


 Πηγή: https://www.mindscape-sns.com/

8 λόγοι για τους οποίους κάθε παιδί πρέπει να μάθει να προγραμματίζειkj

Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας για μια ακαδημαϊκή επιτυχία, κάθε παιδί πρέπει να μάθει να προγραμματίζει. Ο προγραμματισμός για τα παιδιά, όχι μόνο τα βοηθά στη βελτίωση των μαθηματικών και των δεξιοτήτων γραφής τους, αλλά τους δίνει και πολύτιμες δεξιότητες στη ζωή και τελικά στη δυναμική που μπορεί να έχουν στην εργασία. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ο προγραμματισμός είναι σημαντικός να μάθουν, και γιατί ο προγραμματισμός πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία από μικρή ηλικία. Όσο τα νέα παιδιά μαθαίνουν να προγραμματίζουν, τόσο καλύτερες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας τους.

Τι είναι ο προγραμματισμός

Με απλά λόγια, ο προγραμματισμός είναι η μέθοδος επικοινωνίας με έναν υπολογιστή. Είναι η χρήση μας γλώσσας την οποία κατανοεί ο υπολογιστής για να δώσει σε αυτόν οδηγίες για την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών. Ο προγραμματισμός μας επιτρέπει να δημιουργούμε πράγματα όπως το λογισμικό υπολογιστών, οι ιστοσελίδες, οι εφαρμογές και τα βιντεοπαιχνίδια.

1.  Ο προγραμματισμός βοηθά τα παιδιά να μάθουν να επιλύουν προβλήματα

Η κατανόηση των υπολογιστών και η εκμάθηση των βασικών στοιχείων του προγραμματισμού βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν μια γνώση για το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Τους διδάσκει επίσης πώς οι μηχανικοί λογισμικού χρησιμοποιούν τα μαθηματικά για να λύσουν προβλήματα με λογικό και δημιουργικό τρόπο. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος γιατί ο προγραμματισμός πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία, έτσι ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν αυτές τις δεξιότητες ενώ είναι μικρά.

Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων είναι ένα χαρακτηριστικό που είναι χρήσιμο στη ζωή γενικά. Όλοι θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν άριστοι επιλυτές προβλημάτων, ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Η εκμάθηση του κώδικα δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να μάθουν αυτό το είδος δεξιοτήτων ενώ είναι μικρά και μπορεί να τους βοηθήσει στην πορεία της ζωής. Αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους λόγους που είναι σημαντικό να μάθουν προγραμματισμό.

2.  Ο προγραμματισμός υπολογιστών δίνει στα παιδιά μια πρόκληση και τους βοηθά να αναπτύξουν ικανότητες επιτυχίας

Όταν τα παιδιά μαθαίνουν να προγραμματίζουν, αναπτύσσουν την ικανότητα να επιστρέφουν μετά την αποτυχία. Μαθαίνουν ότι η αποτυχία δεν είναι απαραίτητα κακό, και στην πραγματικότητα, μπορεί συχνά να είναι κάτι θετικό επειδή χρησιμεύει ως ευκαιρία μάθησης. Αυτός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους τα παιδιά πρέπει να προγραμματίζουν, καθώς θα μάθουν γρήγορα ότι στον «εντοπισμό σφαλμάτων» του κώδικα είναι η μισή διασκέδαση.

Όταν αποτύχετε και δοκιμάστε ξανά, μπορείτε να μάθετε από τα λάθη σας. Ο προγραμματισμός δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να δοκιμάσουν ξανά μέχρι να πετύχουν και να δώσουν το αποτέλεσμα που αναζητούν.

3.  Ο προγραμματισμός διδάσκει στα παιδιά πώς να σκέφτονται

«Ένας υπολογιστής είναι ένα ποδήλατο για το μυαλό σου» – Steve Jobs

Η εκμάθηση του κώδικα διδάσκει στα παιδιά πώς να σκέφτονται. Ο προγραμματισμός υπολογιστών δεν αφορά μόνο τη διδασκαλία για το πώς να πληκτρολογείτε γραμμές κώδικα. Πρόκειται περισσότερο για τη διδασκαλία στα παιδιά πώς να σκέφτονται διαφορετικά. Για να είναι σε θέση να προγραμματίσει αποτελεσματικά, ένας προγραμματιστής πρέπει να χρησιμοποιεί λογική σκέψη. Πρέπει να είναι σε θέση να δουν ένα μεγάλο πρόβλημα και να το χωρίσουν σε μικρότερα κομμάτια για να το λύσουν με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό ονομάζεται αποσύνθεση και είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της υπολογιστικής σκέψης.

Τα παιδιά που μαθαίνουν προγραμματισμό θα πρέπει να πάρουν μια αόριστη ιδέα και να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους για να την κάνουν κάτι αποτελεσματικό. Εάν η πρώτη λύση δεν λειτουργεί, δοκιμάζουν μια άλλη. Εάν αυτό δεν λειτουργεί, προσπαθούν ξανά μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Η κωδικοποίηση βοηθά στην ανάπτυξη αυτού του τρόπου σκέψης και αυτοί οι τύποι δεξιοτήτων σκέψης είναι ιδιαίτερα περιζήτητοι.

4.  Ένα παιδί διευρύνει τη δημιουργικότητά του όταν μαθαίνει πώς να προγραμματίζει

Ο προγραμματισμός είναι σημαντικός για μάθηση, επειδή ο προγραμματισμός υπολογιστών διδάσκει στα παιδιά να πειραματιστούν και τους δίνει την αυτοπεποίθηση να είναι δημιουργικοί. Θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν κάτι που είναι αποκλειστικά δικό τους. Τα παιδιά ευδοκιμούν από τα σχόλια που λαμβάνουν από τη δημιουργία κάτι που αγαπούν. Ακριβώς όπως η εκμάθηση μιας Γλώσσας, ή ενός μουσικού οργάνου, τα παιδιά χρειάζονται κίνητρα. Συνήθως βλέπουμε τα αποτελέσματα στην πορεία να είναι αρκετά, και αυτό συμβαίνει όταν τα παιδιά μαθαίνουν να προγραμματίζουν.

Επειδή η κωδικοποίηση είναι εύκολη στη λήψη, ειδικά για τα παιδιά, η εμπιστοσύνη έρχεται εύκολα. Όταν τα παιδιά μαθαίνουν πώς να προγραμματίζουν τους δίνει την ευκαιρία να είναι σίγουροι και να δημιουργούν κάτι με διασκεδαστικό και συναρπαστικό τρόπο.

5.  Ο προγραμματισμός υπολογιστών είναι το μέλλον

Όταν κοιτάζετε πώς εξελίσσεται ο κόσμος, ο προγραμματισμός είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη ικανότητα να κατέχετε. Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων που βασίζονται σε κώδικα υπολογιστή, και όχι μόνο σε εκείνες στον τομέα της τεχνολογίας.

Ένα παιδί που μαθαίνει πώς να προγραμματίζει, θα έχει το πλεονέκτημα στη ζωή του με περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στη διάθεσή του μελλοντικά, ανεξάρτητα από τη βιομηχανία που αποφασίζει να εισέλθει, είτε πρόκειται για τον τομέα της τεχνολογίας, της χρηματοοικονομικής, του λιανικού εμπόριου, της υγείας ή οποιαδήποτε άλλη. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο ο προγραμματισμός πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία.

6.  Υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων στη βιομηχανία λογισμικού

Οι έμπειροι προγραμματιστές υπολογιστών είναι σε ζήτηση και με την πρόοδο της τεχνολογίας, αυξάνονται καθημερινά ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Οι εργαζόμενοι που μπορούν να προγραμματίσουν είναι το μέλλον και είναι ιδιαίτερα περιζήτητοι σε οποιονδήποτε κλάδο.

Επειδή οι εξειδικευμένοι προγραμματιστές υπολογιστών είναι δύσκολο να βρεθούν, οι μισθοί τους μπορεί να είναι υψηλού επιπέδου. Εάν τα παιδιά μάθουν να προγραμματίζουν σε νεαρή ηλικία, η εμπειρία τους αρχίζει να είναι νέα και είναι πιο πιθανό να μεγαλώσουν με ενδιαφέρον για τη βιομηχανία λογισμικού, συμβάλλοντας επομένως στο μέλλον μας.

7.  Ο προγραμματισμός βοηθά τα παιδιά να μάθουν πώς να διασκεδάζουν με τα μαθηματικά

Ο προγραμματισμός είναι η γλώσσα των μαθηματικών. Φαντάζεστε τον προγραμματισμό να διδάσκεται σε κάθε σχολείο; Η εκμάθηση του προγράμματος περιλαμβάνει πολλές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και της ανάλυσης δεδομένων. Τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν τις μαθηματικές τους δεξιότητες ενώ κωδικοποιούν, χωρίς καν να το συνειδητοποιήσουν. Η χρήση των δεξιοτήτων λογικής και υπολογισμού τους, ενώ δημιουργούν κάτι δικό τους μπορεί να κάνει τα μαθηματικά πιο ελκυστικά και διασκεδαστικά. Ένας άλλος μεγάλος λόγος που ο προγραμματισμός πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία.

8.  Ο προγραμματισμός μαθαίνεται ενώ τα παιδιά  διασκεδάζουν

Εάν θέλετε να δώσετε στο παιδί σας κάτι ευχάριστο να κάνει, το οποίο θα είναι επίσης εκπαιδευτικό και θα το βοηθήσει να μάθει, η εκμάθηση κώδικα είναι το τέλειο δώρο. Ο προγραμματισμός είναι μια πρόκληση ενώ διασκεδάζουν!
Τα παιδιά θα αναπτύξουν διάφορες ικανότητες, και με πρακτική, θα αποκτήσουν κάποιες σημαντικές δεξιότητες που μπορούν να τα βοηθήσουν σε όλους τους τρόπους ζωής. Και αν μπορούν να κάνουν όλα αυτά ενώ διασκεδάζουν, γιατί όχι τότε;

Τεχνητή Νοημοσύνη και νέοι

Πλέον, η Τεχνητή Νοημοσύνη υπάρχει παντού. Είναι στην καθημερινότητά μας, και ιδιαίτερα στην καθημερινότητα των νέων .Συμμετέχοντας στο σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τίτλο «AIHowcanyouthtakepart», «Τεχνητή Νοημοσύνη: Πως μπορούν οι νέοι να αναλάβουν ρόλο», είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε και παράλληλα να έχουμε ενεργό ρόλο με συζητήσεις, απόψεις, ιδέες και προτάσεις για το πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην διαμόρφωση της διακήρυξης που αφορά το νομικό και  εκπαιδευτικό πλαίσιο γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, στην διακυβέρνησή τουAI, στην εξέλιξή του και πως μπορούν οι νέοι να έχουν κεντρικό ρόλο, σε ένα θέμα που τους αφορά άμεσα, από την στιγμή που είναι ψηφιακοί γηγενείς. Πολίτες δηλαδή, που γεννήθηκαν και ζουν μέσα στην τεχνολογία, και που επηρεάζονται άμεσα από αυτήν.

Η ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που καθοδηγείται από τον ιδιωτικό τομέα, αφήνει πολλούς ενδιαφερόμενους, ιδίως τους νέους και τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν με αυτές τις εξελίξεις στον ιδιωτικό τομέα και να προσπαθούν να έρθουν σε μια κοινή γραμμή με αυτές. Εδώ και 2 χρόνια, γίνονται ενέργειες από το συμβούλιο της Ευρώπης, από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αλλά και οργανώσεις νεολαίας πανευρωπαϊκά, μεταξύ άλλων, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες συνέργειες προς την κατεύθυνσή αυτή. Παράλληλα γίνεται μια προσπάθεια για την ενεργή συμμετοχή των νέων, και στην σωστή ενημέρωσή τους και η ενεργοποίηση των νέων, η σωστή ενημέρωση και η σωστή εκπαίδευση πάνω σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την Τεχνητή Νοημοσύνη, τον ψηφιακό γραμματισμό και τον γραμματισμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη, φαίνεται να είναι ένας παράγοντας κλειδί για το μέλλον.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι αυτό που ίσως όλοι να έχουμε στο μυαλό μας, ένα ρομπότ δηλαδή που μιλάει σαν άνθρωπος, ή που έχει ως κύριο μέλημα του να καταστρέψει την ανθρωπότητα, όπως μπορεί να μας έχουν αφήσει να πιστεύουμε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Επίσης, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, αλλά πάντα υπάρχει κάποιο πρόσωπο πίσω από αυτήν. Αυτό που ορίζουμε ως Τεχνητή Νοημοσύνη είναι «ένα σύνολο επιστημών, θεωριών και τεχνικών των οποίων σκοπός είναι να αναπαραχθούν από μια μηχανή οι γνωστικές ικανότητες ενός ανθρώπου», σε όποιο βαθμό είναι δυνατό αυτό να γίνει. Οι τρέχουσες εξελίξεις στοχεύουν, για παράδειγμα, να είναι σε θέση να αναθέσουν σε μια μηχανή, πολύπλοκες εργασίες που είχαν προηγουμένως ανατεθεί σε έναν άνθρωπο, όπως για παράδειγμα ο διαχωρισμός φωτογραφιών, σε αυτές που απεικονίζουν μια γυναίκα και σε αυτές που απεικονίζουν έναν άνδρα, ή στην εύρεση του κατάλληλου υποψηφίου για μια θέση εργασίας.

Αυτό που ξέρουμε για την τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι ότι μπορεί να είναι μια δύναμη για καλό και για κακό. Αυτό που κυρίως μπορούμε να δούμε και να καταλάβουμε, είναι η επιρροή που μπορεί να έχει. Αλλά συνήθως δεν έχουμε τα αποδεικτικά στοιχεία για να δημιουργήσουμε μια καθαρή αναφορά, για το ποια είναι η πραγματική επιρροή της, από την στιγμή που οι ιδιωτικοί οργανισμοί κρατούν τα δεδομένα κρυφά. Γι’ αυτό μια από τις βασικές μας απαιτήσεις πρέπει να είναι η διαφάνεια που θέλουμε να υπάρχει στην εφαρμογή της και στον τρόπο λειτουργίας της από τους δημόσιους και κυρίως τους ιδιωτικούς φορείς. Και αυτό γιατί, από την στιγμή που η Τεχνητή Νοημοσύνη εφαρμόζεται σε δημόσια και δημοκρατικά περιβάλλοντα, η ανάγκη να γνωρίζουμε τι συμβαίνει είναι προτεραιότητά μας.  Επίσης η εφαρμογή δεν πρέπει να είναι μεροληπτική στα άτομα στα οποία εφαρμόζεται, αλλά δίκαιη με τρόπο ώστε να σέβεται την πολυπολιτισμικότητα. Και τέλος, πρέπει να προστατεύεται η ιδιωτικότητά μας, από την στιγμή που επεξεργάζεται τα προσωπικά μας δεδομένα.

Υπάρχουν 5 βασικοί πυλώνες για το πώς μπορεί να γίνει αποτελεσματική η συμμετοχή των νέων. Πρώτα από όλα, είναι το δικαίωμά τους να συμμετέχουν σε αυτήν, ως το μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών στον ψηφιακό κόσμο. Επίσης είναι σημαντικό να βρεθούν τα κατάλληλα μέσα έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν, αλλά να καταλάβουν και οι ίδιοι τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η συμμετοχή τους.   Τέλος είναι σημαντικό να τους δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες αλλά και η υποστήριξη που χρειάζεται, για να για γίνει η συμμετοχή τους πραγματικότητα.

Για τον λόγο αυτό, μια δημιουργία συνεργιών, που προέρχεται από την ανάγκη για περισσότερη διατομεακή και πολυμερή συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων στο AI, των εκπαιδευτικών και των νέων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η συνεργασία μεταξύ της νεολαίας και των ενδιαφερομένων στην διακυβέρνηση του AI να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, που εναρμονίζει την AI και τις πολιτικές της νεολαίας, δημιουργώντας διασυνδέσεις μεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης και των προτεραιοτήτων της νεολαίας, σε όλες τις διαδικασίες, μπορεί και πρέπει να είναι η απάντηση.

Μια κοινή παραδοχή, είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης πάνω σε όλα τα παραπάνω θέματα. Ένα κοινό έδαφος, στο οποίο οδηγούμαστε είναι, η κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την επιστήμη των υπολογιστών, και πιο συγκεκριμένα στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις ψηφιακές γνώσεις. Εκπαίδευση που δεν πρέπει να στοχεύει μόνο προς τους νέους, αλλά προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Σε αυτούς που διδάσκουν σε όλες τις βαθμίδες σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό σε διεθνές αλλά και τοπικό επίπεδο. Και η εκπαίδευση δεν είναι μόνο η μεταφορά γνώσης προς τον μαθητή, αλλά και η μεταφορά γνώσης προς εκπαιδευτικό από τον μαθητή, βασισμένη στις εμπειρίες του, τις υπάρχουσες γνώσεις του, τις κριτικές νοητικές ικανότητες και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, και που μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στον ψηφιακό κόσμο, όπου οι νέοι είναι  οι, κατά πλειοψηφία, κύριοι πολίτες του, και αυτοί που τον γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα.

Το ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη, έχει την δύναμη να καταλάβει θέσεις εργασίας δεν πρέπει να μας προκαλεί φόβο, αλλά κίνητρο έτσι ώστε να την γνωρίσουμε και να την καταλάβουμε καλύτερα, και ως επέκταση να μπορέσει να αποτελέσει το μέσο για ένα καλύτερο αποτέλεσμα, και όχι το μέσο για την αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα. Είναι ένα πεδίο το οποίο πλέον έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ηθικές αξίες που μας διακατέχουν, και που αφορούν όλους μας, αλλά κυρίως τους νέους.  Και γι’ αυτό οδηγούμαστε στην ανάγκη πλέον, να δημιουργηθούν οι βάσεις για να διαμορφωθούν πολιτικά, νομικά και εκπαιδευτικά πλαίσια έτσι ώστε να τα προστατεύσουμε».

Τι είναι το Minecraft Education

Τι είναι το Εκπαιδευτικό Minecraft?

Το Minecraft: Education Edition, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεθόδου STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) είναι η εκπαιδευτική έκδοση του Minecraft, του δημοφιλούς παιχνιδιού σε όλο τον κόσμο. Χάρη σε αυτό, τα παιδιά μελετούν πρόθυμα Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσική, Προγραμματισμό και πολλά ακόμα μαθήματα. Μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν, αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και απομνημονεύουν καλύτερα νέες πληροφορίες.
Από τότε που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το εκπαιδευτικό Minecraft, χρησιμοποιείται από όλο τον κόσμο προκείμενου να διδαχτούν στους μαθητές αποτελεσματικά τα πάντα, από θετικές επιστήμες μέχρι τέχνη και ποίηση. Η ευελιξία αυτή, σχετικά με τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει, είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που έχει ενθουσιάσει έναν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών.

Πως λειτουργεί το Minecraft?

Το Minecraft είναι ένα βιντεοπαιχνίδι ανοιχτού περιβάλλοντος το οποίο προωθεί την δημιουργικότητα, την συνεργασία, και την επίλυση προβλημάτων σε ένα τεράστιο περιβάλλον όπου τα όρια είναι μόνο αυτά της φαντασίας, με αναρίθμητες δυνατότητες εξερεύνησης του κόσμου μέσω της κατασκευής αντικειμένων και της επίτευξης εργασιών. Χρησιμοποιώντας δομικά στοιχεία (κύβους), τα παιδιά κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα όργανα του σώματος, χημικές αντιδράσεις και σημαντικούς μηχανισμούς καθώς επίσης και διάφορες έννοιες από όλα τα πεδία των επιστημών. Μαθαίνουν επίσης να διατυπώνουν αλγόριθμους και να τους προγραμματίζουν σε ένα οπτικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει το παιχνίδι και να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αντιλαμβάνονται το υλικό.
Μέσα από μαθήματα – project, οι μαθητές χτίζουν ικανότητες απαραίτητες για τον 21ο αιώνα, όπως η συνεργασία, η δημιουργική επίλυση προβλημάτων και η σωστή αγωγή του ψηφιακού πολίτη.

Σύμφωνα με μελέτη που έγινε, το 98% των εκπαιδευτικών ανέφερε ότι η επίλυση προβλημάτων είναι η κορυφαία δεξιότητα που μαθαίνουν οι μαθητές από το Minecraft: Education Edition. Επιπλέον, οι μαθητές σημείωσαν σημαντικές βελτιώσεις ως προς τη δημιουργικότητα, την αποτελεσματικότητα, τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, τη συνεργασία και την υπολογιστική σκέψη.